Firmanızın sahip olduğu iş mantığına uygun tasarımlar ile size özel web yazılımlar üretip, sitenizi şekillendiriyoruz. İsteğiniz doğrultusunda, faaliyetleriniz ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz özel yazılım gereksinimi karşılamak için; ön analiz, detay analiz ve analiz raporu çalışmalarına paralel olarak geliştirme ve uygulama süreçlerini de ilerletiyoruz.

Özel Yazılım Geliştirme Nedir?

Günümüzün çağı ve rekabetçi koşulları, marka ve şirketlerin hayatta kalabilmek için belirli iş gereksinimlerini karşılayan bir yazılım veya uygulama geliştirmelerini zorunlu hale getirmiştir. Özel Yazılım Geliştirme ise bu bağlamda bir kuruluş içindeki veya üçüncü bit kişi tarafından belirli bir kişi veya grup için yazılımı kavramsallaştırma, tasarlama, oluşturma ve dağıtma sürecidir.

Özel yazılım geliştirme, ticari yazılımların satın alınması, bakımı ve değiştirilmesiyle rekabet edebilecek bir maliyetle benzersiz gereksinimlerin karşılanmasına yardımcı olduğu için önemlidir. Kuruluşlar benzersiz özelliklere ve işlevselliğe sahip uygulamalara ihtiyaç duyduklarında, özel çözümler tasarlamak ve oluşturmak için yazılım geliştiricilere yönelirler. Özel yazılım, kullanıcıların özel ihtiyaçlarını geleneksel kullanıma hazır paketlerden daha kapsamlı bir şekilde ele alır.

Teklif Alın

Markalarınızı Dijital Dünya'da Görünür Kılıyoruz

İhtiyaçların Belirlenmesi

Firmanın talepleri doğrultusunda ihtiyaç analizi yapılmaktadır. Firmanın ürün ve hizmetlerinin ön plana çıkartılacağı ve müşterilerin, hizmetlerden hızlı bir şekilde yaralanabileceği bir sistem yapısı oluşturulmaktadır. Burada belirlenecek ihtiyaçlar, yazılımın hazırlanmasında iskelet yapısı olarak görülmelidir.

Algoritmanın Oluşturulması

Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak olan algoritmanın, firma ile müşteri arasındaki bağı doğru bir şekilde yansıtması gerekmektedir. Bu süreç içerisinde fikirlerin kodlamaya aktarılması planlanmaktadır. Algoritma yapısının doğru bir şekilde kurgulanaması, yazılımın hazırlanmasında önemli bir rol oluşturmaktadır.

Geliştirme Süreci

Yazılımın geliştirilme süreci, belirlenen algoritma temelinde, ihtiyaçların teknik olarak giderilmesini amaçlamalıdır. Yazılımın kodlama dilinin ve framework yapısının, oluşturulan algoritma ile belirlenmesi sonucunda sunucu ile müşteri arasında sağlıklı bir bağ kurulmalıdır.

Yayın Süreci

Yazılımın geliştirme süreci tamamlandıktan sonra, öncelikli olarak beta sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Beta süreci, yazılım için ilk yayın süreci içinde kullanıcı deneyimi ile hata ayıklama sürecinden oluşmaktadır. Beta sürecinin sağlıklı bir şekilde ve minumum hata ile tamamlanması gerekmektedir.

GELİN, BİRLİKTE
İŞİNİZ İÇİN ÇÖZÜMLER ÜRETELİM

Markalarımızın hedefleri doğrultusunda projelerine çözüm üretiyor ve müşteri memnuniyetini, değerlerimizin en üstünde tutmaya çalışarak, başarıyı somut kılmayı hedefliyoruz